تبلیغات
مدرسه دخترانه یک دل - دفتر

بنده مدیر این مدرسه هستم 

و در اینجا عملکرد هشدار ها یا پیشنهاد ها به معلم ها  

و نظر دانش آموزان نسبت به معلمشان را می زارم 

و کارنامه های دانش آموزان 
و مشخصات کلاس ها رو می زارم 
خوب امیدوارم تابستان خوبی داشته باشید 


کلاس طراحی

معلم:
اکتویا(میر وب)

وضعیت کلاس : 
شروع شده

تعداد جلسات گذاشته شده :
 1

کارنامه:
کلاس هنوز تموم نشده

بهترین دانش آموزان:

لیست دانش آموزان:

 ردیف نام سن وبلاگ شهریه
 1 ملیکا 13 بکلیک 
 2 meliss  بکلیک 
 3 فاطمه 13 بکلیک 
 4 السا 12 بکلیک 
 5 arezoo 15 بکلیک 
 6 غزل  بکلیک 


نمره امتحان نهایی:
کلاس هنوز به پایان نرسیده


کلاس تست زنی

معلم:
اکتویا(مدیر وب)

وضعیت کلاس:
در حال ثبت نام

تعداد جلسات گذاشته شده:
0

کارنامه:
کلاس هنوز تموم نشده

بهترین دانش آموزان:

لیست دانش آموزان:

 ردیف نام سن وبلاگ شهریه
 1 فاطمه 13 بکلیک 
 2 غزل 12 بکلیک 
 3 baby hacker  بکلیک 
     
     

نمره امتحان نهایی:
کلاس هنوز به پایان نرسیده


کلاس طراحی مانگا

معلم:
اکتویا(مدیر وب)

وضعیت کلاس:
در حال شروع

تعداد جلسات گذاشته شده:
0

کارنامه:
کلاس هنوز تموم نشده

بهترین دانش آموزان:

لیست دانش آموزان:

 ردیف نام سن وبلاگ شهریه
 1 meliss  بکلیک 
 2 فاطمه 13 بکلیک 
 3 غزل 12 بکلیک 
 4 arezoo 15 بکلیک 
 5 امیکو  بکلیک 

نمره امتحان نهایی:
 کلاس هنوز به اتمام نرسیده


کلاس کدنویسی

معلم:
arezoo

وبلاگ معلم:
بکلیک

وضعیت کلاس:
شروع شده

تعداد جلسات گذاشته شده:
2

کارنامه:
کلاس هنوز تموم نشده

بهترین دانش آموزان:

لیست دانش آموزان:

 نعداد اسمتون ادرس وبلاگ شهریه
 1 paria بکلیک 
 2 ماهانا بکلیک 
 3 دختر بهشتی بکلیک 
 4 fatima بکلیک 
 5 غزل بکلیک 
 6 bahar بکلیک 
 7 فاطمه بکلیک 
 8 نسرین بکلیک 
 9 tahoo بکلیک 


نمره امتحان نهایی:
کلاس هنوز تموم نشده


کلاس قالب سازی

نام معلم:
arezoo

وبلاگ معلم:
بکلیک

وضعیت کلاس:
شروع شده

تعداد جلسات گذاشته شده:
1

کارنامه:
کلاس هنوز تموم نشده

بهترین دانش آموزان:

لیست دانش آموزان:

 تعداد اسمتون آدرس وبلاگ شهریه
 1 paria بکلیک 
 2 ماهانا بکلیک 
 3 ریحانه بکلیک 
 4 fatima بکلیک 
 5 bahar بکلیک 
 6 نسرین بکلیک 
 7 فاطمه بکلیک 
 8 tahoo بکلیک 

نمره امتحان نهایی:
کلاس هنوز تموم نشده


کلاس پاورپوینت

معلم:
Queen elsa

وبلاگ معلم:
بکلیک

وضعیت کلاس:
شروع شده

تعداد جلسات گذاشته شده:
3

کارنامه:
کلاس هنوز تموم نشده

بهترین دانش آموزان:

لیست دانش آموزان:

 ردیف نامش وبلاگش
 1 نسرین بکلیک
 2 نسترن 
 3 غزل بکلیک
 4 پری بکلیک
 5 دیبا

نمره امتحان نهایی:
کلاس هنوز تموم نشده


کلاس هک

معلم:
baby haker

وبلاگ معلم:

وضعیت کلاس:
در حال ثبت نام

تعداد جلسات گذاشته شده:
0

کارنامه:
کلاس هنوز تموم نشده

بهترین دانش آموزان:

لیست دانش آموزان:

 ردیف نام وبلاگ شهریه
 1 نسرین بکلیک 
 2 میس کاراملی بکلیک 
 3 ماهانا بکلیک 
 4 بهار بکلیک 
 5 فاتیما بکلیک 
 6 melika.mo بکلیک 
 7 آرزو بکلیک 
 8 طهورا بکلیک 
 9صدف  بکلیک 
 10 پری بکلیک 
 11 میس پشمکی
 

نمره امتحان نهایی:
کلاس هنوز تموم نشده


کلاس فتوشاپ

معلم:
baby haker

وبلاگ معلم:

وضعیت کلاس:
در حال ثبت نام

تعداد جلسات گذاشته شده:
0

کارنامه:
کلاس هنوز تموم نشده

بهترین دانش آموزان:

لیست دانش آموزان:

 ردیف نام وبلاگ شهریه
 1 نسرین بکلیک 
 2 فاتیما بکلیک 
 3 آرزو بکلیک 
 4 طهورا بکلیک 
 5 ماهانا بکلیک 
 6 پری بکیک 

نمره امتحان نهایی:
کلاس هنوز تموم نشده


کلاس ریاضی هشتم

معلم:
baby haker

وبلاگ معلم:

وضعیت کلاس:
شروع شده

تعداد جلسات گذاشته شده:
1

کارنامه:
کلاس هنوز تموم نشده

بهترین دانش آموزان:
(کلاس عمومی)

لیست دانش آموزان:
(کلاس عمومی)

نمره امتحان نهایی:
کلاس هنوز تموم نشده

کد های افکت بر روی لینک ها