تبلیغات
مدرسه دخترانه یک دل - دفتر

بنده مدیر این مدرسه هستم 

و در اینجا عملکرد هشدار ها یا پیشنهاد ها به معلم ها  

و نظر دانش آموزان نسبت به معلمشان را می زارم 

و کارنامه های دانش آموزان 
و مشخصات کلاس ها رو می زارم 
خوب امیدوارم تابستان خوبی داشته باشید 


کد های افکت بر روی لینک ها